Vackert Udda

- handgjorda smycken för alla tillfällen

 

WWF:s Arbete med jordens tigrar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vackert udda har med er hjälp skänkt 500 kr för att rädda jordens sista tigrar.

 

 

 

 

HJÄLP TILL ATT STOPPA UTROTNINGEN AV JORDENS TIGRAR

 

Läget för världens sista tigrar är akut

 

I dag finns det endast omkring 3 200 vilda tigrar kvar i världen. Tre av de nio underarterna är redan försvunna och den sydkinesiska tigern är mycket nära utrotning.

Jakt och ett ökat befolkningstryck är de främsta anledningarna till att tigrarna minskar i antal. På senare år har också användandet av malda tigerben i orientalisk medicin ökat kraftigt och tjuvskytte är vanligt. Uppgången av den sydasiatiska och östasiatiska ekonomin sedan mitten av 1970-talet har lett till en stor efterfrågan av dessa mediciner. Orientalisk medicin innehållande tigerben har en betydande marknad bland kinesiska grupper i Nordamerika och i Europa.

Tigern, som lever och jagar ensam behöver stora ytor och god tillgång till bytesdjur. Ökande skogsaverkning gör att tigerns skogar krymper. Hanarna rör sig över ett större område än honorna och ett tigerrevir i exempelvis Indien kan uppgå till runt 60 kvadratkilometer för hanarna och 25 kvadratkilometer för honorna. I områden med lägre bytestäthet, som till exempel Sibirien, kan ett tigerrevir vara upp till 1 000 kvadratkilometer.

 

Illegal djurhandel – en smutsig historia

 

Idag omsätter den illegala handeln med hotade arter ofattbara 65 miljarder kronor. Den får som följd att tusentals arter dödas och smugglas varje år. Roten till problemet är oftast pengar. Sorgligt nog är många arter värda mer döda än levande för tjuvjägare, smugglare och handlare. Deras kroppsvärde har ett mycket högt värde på den svarta marknaden.

 

~Källa www.wwf.se

Copyright Vackert Udda 2013

Kontakt:info@vackertudda.se